SURAT KETERANGAN BERSIH DIRISURAT KETERANGAN BERSIH DIRI
Nomor :            /           /2015
1.                  Kepala Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah  Propinsi Sumatera Utara   menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
                                                
                                                 I.  Ayah                                  
                                                      Nama Lengkap                   :Binton Limbong                                  :
                                                      Tempat. Tgl. Lahir              : Pakkat, 25-11-1963
                                                      Warga Negara /Agama        : Indonesia/Kristen Protestan
                                                      Pekerjaan                            :.Wiraswasta
                                                      Alamat                                : Dusun I Paranginan Desa Manduamas Lama
                                                                                                  Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah

                                                 II.  Ibu            
                                                       Nama Lengkap                  : Derita Sihotang                                  :
                                                     Tempat. Tgl. Lahir              : Padang Sidempuan, 06-12-1964
                                                     Warga Negara /Agama        : Indonesia/Kristen Protestan
                                                     Pekerjaan                            :.Wiraswasta
                                                     Alamat                                : Dusun I Paranginan Desa Manduamas Lama
                                                                                                  Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah

                                                     ADALAH BENAR BENAR ORANG TUA KANDUNG DARI :
                                                 III.  Nama                                : Mastiur Limbong
                                                        Jenis kelamin                    : Perempuan
                                                       Tempat. Tgl. Lahir                        : Paranginan, 01-10-1989
                                                       Warga Negara /Agama      : Indonesia/Kristen Protestan
                                                       Pekerjaan                          : Bidan
                                                       Alamat                              : Dusun I Paranginan Desa Manduamas Lama
                                                                                                  Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah

2.                  Sesuai penelitian kami  hingga dikeluarkan surat Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) ini ternyata yang bersangkutan  adalah :
a.       Berkelakuan baik dan tidak tersangkut Perkara Pidana yang melawan Pemerintah yang sah
b.      Tidak terlibat langsung/tidak langsung dalam G. 30 S/PKI atau Gerakan Terlarang Anti Pancasila.
3.                  Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) ini diberikan untuk melengkapi persyaratan Administrasi untuk menikah dengan Anggota TNI-AD
4.                  Demikian Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) ini diperbuat dengan  sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.
                                                                                    Dikeluarkan di Desa Manduamas Lama
                                                                                     Pada Tanggal   : 18 Juni 2015
                                                                                     Kepala Desa Manduamas Lama
                                                                                                           
                                   

                                                                                     Patarsono Tinambunan, S. Pi
                                                                          Mengetahui :
              CAMAT MANDUAMAS                                                        DANRAMIL 01 BARUS.
               


SEHAT MUNTE, S. Pd                                                             AS. BUTAR BUTAR, SH
NIP. 19641231 19864 1 004                             Kapten Arn. NRP. 21950146970773

Related Posts:

0 Response to "SURAT KETERANGAN BERSIH DIRI "

Post a Comment